اهمیت فروشگاه های اینترنتی

افزایش اهمیت فروشگاه های اینترنتی خوشبختانه در ایران روند خرید و سفارش های اینترنتی از طریق انواع وب سایت ها رونق گرفته است ، ما این را مدیون صداقت فروشگاه های کوچک و بزرگ اینترنتی میدانیم که در روزهای تحریم و رکود دست از تلاش برنداشته و با مدل های مختلف و استراتژی های تبلیغات…