مزایا و معایب تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی غیر از مواردي که پیش از این در مقالات قبل به آن اشاره شد چه فایده هاي دیگری دارد؟ در این مقاله به مزایا و معایب تجارت الکترونیکی می پردازیم

از مزایای حائز اهمیت تجارت الکترونیکی می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- افزایش فروش

2- افزاش درآمد

3 – افزایش سرمایه گذاري

4- افزایش سطح رفاه زندگی مردم

5- ایجاد فرصتهاي تجاري جدید براي صنایع و بنگاهاي بازرگانی

6- افزایش فرصتهاي جدید شغلی

7- امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی

8- جلوگیري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بی مورد

9- کاهش هزینه هاي سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل

10- دسترسی سریع به اطلاعات

11- عدم حضور واسطه

12- کاهش هزینه هاي تبلیغات

13- ورود به بازارهاي فرا منطقه اي در جهت بازاریابی جهانی

با افتتاح فروشگاه اینترنتی شما این قابلیت را دارید که با هزینه اي کم کالا و سرویس خود را در تمامی نقاط دنیا بازاریابی کنید و به فروش برسانید. در واقع شما مغازه اي دارید که در کل زمان روز و شب باز است و مراجعه کنندگان آن از تمام نقاط دنیا هستند ! یعنی می توانید مطمئن شوید که یک تجارت راه اندازي کرده اید در تجارت الکترونیکی دیگر نیازي به واسطه و دلال براي فروش کالا نیست. وقتی در خرید و فروش سنتی رفت و آمدها میشد در تجارت الکترونیکی صرف شناسایی نیازهاي مشتري شود. تجارت الکترونیکی وارد شدن به بازارها را آسان کرده،خریدار اینترنتی میتواند تنها با یک اتصال اینترنت از سرتاسر دنیا به فروشگاه شما متصل می گردد.

تجارت الکترونیکی موقعیت هاي تجاري جدید براي کارآفرینان در اینترنت ایجاد می کند با تجارت الکترونیک فروشنده قادر به تجزیه و تحلیل بهتر از نیازهاي مشتري خواهد بود و خریدار اینترنتی قادر به ارزیابی بهتر قیمت ها و محصول مورد نیاز خود می باشد. البته همچون تمام فناوریها و تکنولوژیهاي ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد،برخی از این معایب به قرار زیر است:

1-       کاهش میزان تولید

2-       تاثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان

3-       کاهش تولید شرکتهاي ورشکسته

4-       بسترهاي لازم براي تجارت الکترونیک :

5-       یک سیستم بانکی روان و دقیق

6-       قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداري الکترونیکی

7-       کد تجاري محصول و ایجاد امنیت اطلاعات

8-       تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی ( کپی رایت )

9-       محرمانه بودن اطلاعات شخصی

10-     تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی

11-     همکاري دانشگاهها،مراکز تحقیقاتی و سازمانهاي مختلف

12-     پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه

13-     تامین،صدور و بکارگیري کارت هوشمند

14-     تامین خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن و اغیجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم.

15-     محدودیتهاي تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی هم محدودیتهاي تکنولوژي و هم محدودیت هاي غیر تکنولوژي دارد. محدودیت هاي اصلی تجارت الکترونیکی در زیر بیان شده است. اما با وجود این محدودیت ها،پیشرفتهاي هر روزه در فناوریهاي جدید که موجب حذف قسمت زیادي از هزینه ها در تجارت الکترونیکی می شود،موجب شده استفاده کنندگان از تجارت الکترونیکی هر روز بیشتر شود. محدودیت هاي تجارت الکترونیکی محدودیتهاي تکنولوژیکی تجارت الکترونیکی محدودیتهاي غیر تکنولوژیکی تجارت الکترونیکی عبارتند از:

1- استانداردهاي مورد قبول عام براي کیفیت،امنیت و اعتبار وجود ندارد.

2- نگرانی از امنیت، مصرف کننده ها را از خرید می ترساند.

3- پهناي باند کافی وجود ندارد.

4- در تجارت الکترونیک فروشنده ناشناس است.

5- ابزارهاي نرم افزاري در حد مورد قبول نیست.

6- سود تجارت الکترونیک به سادگی قابل اندازه گیري نیست

7- هنوز مشکلاتی در تطابق اینترنت و نرم افزارهاي تجارت الکترونیک با برخی برنامه ها وپایگاههاي داده وجود دارد.

8- برخی خریدارها مایلند محصول خریده شده را لمس کنند و خود را با تجارت الکترونیک وفق نمی دهند.

9- اینترنت هنوز در برخی کشورها گران است.

10 – مردم هنوز به تبادلات بدون کاغذ اعتماد ندارند. -11 علاوه بر سرویس دهنده ها شبکه نیاز به Web server هاي خاص دارد

طراحی سایت مهندس بوترابی
مزایا و معایب تجارت الکترونیکی -مهندس بوترابی