تعریف تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی انجام کلیه فعالیتهاي تجاري با استاده از شبکه هاي ارتباطی کامپیوتري،به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیکی، نوعی تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیکی تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براي حمل ونقل کالاها،با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها براي ارتباط با یکدیگر محدودیتهاي فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می تواند به صورت یک به یک با هر مشتري باشد. به عبارت دیگر،تجارت الکترونیکی نامی عمومی براي گستره اي از نرم افزارها و سیستم ها است که خدماتی مانند جستجوي اطلاعات،مدیریت تبادلات،بررسی وضعیت اعتبار،اعطاي اعتبار،پرداخت به صورت آنلاین،گزارش گیري و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرند. این سیستمها زیربناي اساسی فعالیتهاي مبتنی بر اینترنت را فراهم می آورند. هدف از بکارگیري تجارت الکترونیکی،ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می باشد. به واسطه این روش،تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان – مستقل از مرزهاي جغرافیایی و ملتها – عرضه کنند. بسیاري از مردم،تجارت الکترونیکی را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می دانند،در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه هاي مختلف تجاري و اقتصادي را در برگرفته است. به سادگی می توان هرگونه فعالیت تجاري و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیکی گنجاند.

تعریف تجارت الکترونیکی-مهندس بوترابی-طراحی سایت
تعریف تجارت الکترونیکی-مهندس بوترابی-طراحی سایت